บริษัทได้มีทีมวิศวกร,ทีมงานติดตั้งที่เป็นมืออาชีพ อีกทั้งได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทของเราได้ให้บริการตั้งแต่ให้คำปรึกษาตลอดจนถึงงานออกแบบโดยทางเรายินดีที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า โดยเล็งเห็นความสำคัญของลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง นอกเหนือจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบติดตั้ง คือบริการหลังการขาย เรามีขอบเขตความรับผิดชอบสูงสุด ตั้งแต่การออกแบบจนถึงอะไหล่ทดแทน อีกทั้งเรามีนโยบายเรื่องความปลอดภัย (safety)
มีการอบรมพนักงาน ทีมงานติดตั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในเวลาปฏิบัติงาน

AVAILABLE SERVICES