แผ่นฉนวนสำเร็จรูป CHEER SYSTEM ประกอบด้วย ผิวภายนอกสองด้าน เป็นเหล็กกัลวาไนซ์เคลือบด้วยสีซิลิโคนโมดิฟายด์

โพลีเอสเตอร์ ซึ่งเป็นสีที่ทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ผ่านการเคลือบและอบทำให้สียึดเกาะกับแผ่นเหล็กกัลวาไนซ์อย่างเหนียวแน่น ทนต่อการขีดข่วน สำหรับฉนวนด้านในเป็นฉนวนโพลียูรีเทน ( Polyurethane Foam ) ความหนาแน่น 2.50 ปอนด์/ลบ.ฟ. ชนิด NON - CFC การเชื่อมติดระหว่างผิวเหล็กกับโพลียูรีเทน ใช้กรรมวิธี " FOAMED-IN-PLACE " โดยใช้เครื่องฉีดโพลียูรีเทน ระหว่างกลางแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ( Color Bord ) ทั้งสอง ในแบบหล่อภายใต้แรงกดสูง และผิวด้านนอกยังสามารถทำให้เป็นลอนซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของแผ่นอีกด้วย

ความหนา อุณหภูมิใช้งาน และน้ำหนัก
การเลือกใช้ขนาดความหนาของแผ่นฉนวนสำเร็จรูป CHEER SYSTEM ที่อุณหภูมิต่าง ๆ เป็นไปตามตารางที่ 1

ขนาด อุณหภูมิใช้งาน น้ำหนักแผ่น
2" ( 50 mm. ) +25 10.861 Kg/m2
3" ( 75 mm. ) +15 11.362 Kg/m2
4" ( 100 mm. ) 0 11.862 Kg/m2
5" ( 125 mm. ) -5 12.363 Kg/m2
6" ( 150 mm. ) -10 12.863 Kg/m2
8" ( 200 mm. ) -20 13.865 Kg/m2
10" ( 250 mm. ) -40 14.867 Kg/m2

หมายเหตุ น้ำหนักมาตรฐาน + ได้ไม่เกิน 5%


ความกว้าง
ขนาด 4" 0" (1,219.20 มม.)

ความยาว
ผลิตได้ทุกขนาดความยาว ( จำกัดที่การขนส่งประมาณ 12 เมตร )

คุณลักษณะของแผ่นเหล็กผิวด้านนอก
แผ่นเหล็กผิวด้านนอกเป็นผลิตภัณฑ์ ของ " LYSAGHT " ORCDQ เกรด 24 BC คัลเลอร์บอนด์หรือคุณสมบัติเทียบเท่า

คุณสมบัติของแผ่นเหล็ก
ตามตารางที่ 2

รายละเอียด ขนาด (อังกฤษ) ขนาด เมตริก
ความหนา 0.0248 นิ้ว 0.60 มม.
น้ำหนัก 1.01 ปอนด์ / ตร.ม. 4.93 กก. / ตร.ม. / หน้า
อิลาสติกโมดูลัส 3 10 -7ปอนด์ / ตร.นิ้ว 211 x 10-4 กก. / ตร.ซม.
บัคคิ่งสเตรส 9000 ปอนด์ / ตร.นิ้ว 633 กก. / ตร.ซม.
เทนชั่นส์สเตรส 2400 ปอนด์ / ตร.นิ้ว 1687 กก. / ตร.ซม.
สัมประสิทธิ์การขยายตัว 64 10 -7ปอนด์ / ตร.ฟ. 11.5 x 10-6ซม. / ซม.
ความหนากัลวาไนซ์ 1.25 ออนซ์ / ตร.ม. 300 กรัม / ตร.ม.
12" ( 300 mm. ) -55 15.868 Kg/m2
 

การเคลือบผิว
  การเคลือบผิวด้านนอกด้วยซิลิโคนโมดิฟายด์โพลีเอสเตอร์ หนา 25 ไมครอน โดยแยกเป็นสีพื้น 5 ไมครอน สีจริง 20 ไมครอน

ผิวด้านในเคลือบด้วยสีพื้น 5 ไมครอน สีจริง 8 ไมครอน

สี
  สีมาตรฐานด้านนอกเป็นสีขาว

  สีมาตรฐานด้านในเป็นสีเทา

มาตรฐานการผลิต
    - BSS 1449 - PARTIB - 1962 GRADE CR3 - CR4
    - ASTM A366 - 1965T - COMMERCIAL QUALITY
    - JIS G3312 - 1987 C GCC - 20 ZINC COATING Z27

คุณลักษณะของแผ่นฉนวนโพลีสไตรีน
คุณสมบัติของฉนวนโพลีสไตรีนที่จะนำมาผลิตเป็นแผนสำเร็จรูป CHEER SYSTEM ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ความทนต่อแรงกด ( คอมเพรสสีพสเตร๊งส์ )
    - ความทนต่อแรงกดสำหรับแผ่นโพลีสไตรีน ที่จะนำมาผลิตเป็นแผ่นผนังจะต้องทนต่อแรงกดได้ 15 ปอนด์ / ตร.นิ้ว

โดยมีการยุบตัวได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของความหนาโดยไม่มีการแตกหัก หรือฉีกขาด

  - ความทนต่อแรงกดสำหรับแผ่นโพลีสไตรีน ที่จะนำมาทำเป็นฉนวนพื้น จะต้องทนต่อแรงกดได้ 20 ปอนด์ / ตร.นิ้ว

โดยมีการยุบตัวไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของความหนาโดยไม่มีการแตกหักหรือฉีกขาด

ค่าการแตกหักตามขวาง ( ครอส - เบรกกิ้งสเตร๊งส์ )
    - ค่าความทนต่อการแตกหักตามขวางของแผ่นโพลีสไตรีนที่จะนำมาผลิตเป็นแผ่นผนัง จะต้องทนแรงได้ต่ำสุด 24 ปอนด์ / ลบ. นิ้ว
    - ค่าความทนต่อการแตกหักตามขวางของแผ่นโพลีสไตรีนที่จะนำมาผลิตเป็นแผ่นผนัง จะต้องทนแรงได้ต่ำสุด 30 ปอนด์ / ลบ. นิ้ว

การอบไอน้ำอิ่มตัว
โพลีสไตรีนจะต้องมีการอบไอน้ำอิ่มตัวมากที่สุด 70 กรัม / ตร.ม. ที่อุณหภูมิ 100 0 ฟ ความชื้น 90% ในเวลา 24 ชั่วโมง

ค่าการนำความร้อน
    - ค่าการนำความร้อนของโพลีสไตรีน สำหรับผนัง

สูงสุดไม่เกิน 0.23 BTU. INCHES / FT2 H. 0F AT 50 0F
    - ค่าการนำความร้อนของโพลีสไตรีน สำหรับฉนวนพื้น

สูงสุดไม่เกิน 0.22 BTU. INCHES / FT2 H. 0F AT 50 0F

การติดไฟ
โพลีสไตรีนที่ใช้เป็นชนิดไม่ลามไฟ

psinstall th